Magasinering - Bäst information om MagasineringMagasinering av bokföringen

Enligt bokföringslagen skall företag spara och förvara sin bokföring i minst 10 år. För de flesta företagen är den gamla bokföringen och fakturorna helt ointressant efter bara något år. Allt fler företag börjar därför magasinera sina gamla bokföringsdokument hos något förråd och magasineringsföretag.

Fördelen med att använda ett externt företag är att bokföringen inte försvinner vid någon internflytt och dessutom har företagen som erbjuder magasinering mycket bra säkerhet gällande, brand, inbrott eller vattenskador. Vissa företag erbjuder enbart magasinering av bokföringshandlingar men andra företag erbjuder flera typer av förrådstjänster.

Ifall ni använder er av extern hjälp med deklarationer och bokföring kan ni be detta företag magasinera alla era verifikationer och kvitton.

Krav för förvaring av bokföringsdokument

Det finns flera lagkrav gällande magasinering av gammal bokföring.

  • De förvarade dokumenten ska vara lättåtkomliga
  • Dokumenten ska magasineras så att det är varaktiga och läsbara efter 10 år.
  • Magasineringen av bokföringsdokumenten ska ske i Sverige


Kostnaden att magasinera bokföring

Kostnaden för magasinering av bokföringsdokumenten varierar mellan orter men även utifrån vilket sätt ni vill kunna accessa dokumenten. Normalt kostar den mellan 100 - 200 kr per hyllmeter pärmar per år.