Magasinering - Bäst information om MagasineringMagasinering

Magasinering är ett bra sätt att frigöra utrymme i huset eller på företaget men också ett säkert sätt att lagra och förvara viktiga dokument eller saker som men kanske behöver i framtiden.

Det kan finnas många orsaker till att använda ett externa magasin eller förråd men oavsett orsak så finns det många fördelar med att magasinera dina saker i hos ett företag som är specialiserat på magasinering. De vanligaste anledningarna till att utnyttja magasinering är:

 • Ska flytta till något mindre och efter utrensning och flyttstädningen så finns det många gamla vackra möbler som man inte kan med att slänga eller sälja.
 • Två personer har flyttat ihop och det finns många dubbletter av möbler så som soffor, matbord och stolar som man inte vill kasta eftersom man vet inte om förhållandet håller ellar man kanske köper ett hus inom några år. Då kan det vara på sin plats att magasinera sina saker under något år.
 • När man som pensionär flyttat från villan till en lägenhet och det finns många kära föremål som man vill att barn och barnbarn ska få ärva senare.
 • Ifall man fått ärva saker av t.ex. mormor men föremålen och möblerna får inte plats i det nuvarande boendet utan får magasineras i avvaktan på större boende.
 • Man står mellan två boenden under en kort tid då de gamla huset är avflyttat men har inte fått tillgång till den nya lägenheten kan det vara enda lösningen att magasinera sina möbler under några månader.
 • Kortare tillfälligt arbete eller studier på en ny ort.
 • Din motorcykels stå tryggt i ett bevakat magasin och likaså bildäcken, båten eller båttillbehören.
 • Hushåll som ska åka på kontrakt och arbeta utomlands under en tid brukar magasinera stora delar av sitt bohag.
 • Företag som enligt lag behöver spara och lagra sin bokföring för de senaste 10 åren. De flesta företag inom magasinering erbjuder säker förvaring av bokföringen till en mycket låg kostnad.

Att magasinera sina saker kan ofta vara även ekonomiskt fördelaktigt. Att köpa en villa eller ännu värre en lägenhet i en större stad kan kosta 20.000- 60.000 kr/m². Genom att hyra att förråd i ett magasin i närheten och ha de större föremålen som inte alltid behövs omgående som golfklubbor, cykel, skidutrustning, reserv TV:n, mm kan mycket dyrt utrymme i lägenheten frigöras till annat.Företag inom magasinering

Antalet företag inom magasinering har ökat och fortsätter öka i snabb takt. Främsta orsaken till det är att allt fler ser nyttan och fördelen med att förvara vissa av sina saker tryggt och säkert.

Det finns många lokala och mindre företag som erbjuder förvaring, troligtvis i din närhet, men det finns även några större globala aktörer som hittat till den svenska marknaden. De största företag i Sverige inom magasinering och förvaring är Shurgard och SelStor. Många företag använder benämningen Self Storage för magasineringen. Self Storage innebär att du får en egen nyckel till ett personligt förråd och kan lämna och hämta saker under dygnets alla timmar.

Former för magasinering och förvaring

Det finns flera olika typer av förvaring och magasinering som Selfstorage-företagen erbjuder. Det finns flera begrepp inom magasinerings- och lagerbranschen som kan vara bra att känna till.

 • Hyrlager är ett eget lagerutrymme ett företag kan hyra och använda på det sätt inom magasinering och förvaring som företaget önskar
 • Lagerhotell är ett varulager eller komponentlager som sköts av en extern part som arbetar när du behöver hämta eller lämna något i lagret.
 • Lagerlokal är en lokal ämnad för förvaring av handelsvaror.
 • Selfstorage består av personliga förråd av olika storlek som inte har någon insyn. Dessa förråd öppnas och stängs av personen eller företaget som hyrt det men säkerhets ansvarar företaget som hyr ut magasinet.
 • Magasinering är förvaring av föremål i i en särskilt anpassat förråd.
 • Förråd är en lokal där olika typer av föremål och saker förvaras under perioder då de inte behöver användas.

Om magasinering

Varför magasineras mer saker av privatpersoner

Selfstorage var ganska okänt i Sverige för 30 år sedan. Men med en förbättrad ekonomi för många har gjort att människor skaffar sig mer prylar. Dessutom har vindsförråden och källarförråden krympt i storlek för nybyggda lägenheter. Dessa två orsaker ser ut att förstärkas vilket gör att trenden med ökad magasinering koller att fortsätta.

Branschorganisationen för Self Storage

I Sverige finns det sedan 2004 en branschorganisation för magasinering och uthyrning av förråd. Denna branschorganisation heter Self Storage Association Sweden. De flesta större seriösa aktörer i magasineringsbranschen är medlemmar i Self Storage Association Sweden.

Magasinering av bokföringen

Enligt bokföringslagen skall företag spara och förvara sin bokföring i minst 10 år. För de flesta företagen är den gamla bokföringen och fakturorna helt ointressant efter bara något år. Allt fler företag börjar därför magasinera sina gamla bokföringsdokument hos något förråd och magasineringsföretag.

Fördelen med att använda ett externt företag är att bokföringen inte försvinner vid någon internflytt och dessutom har företagen som erbjuder magasinering mycket bra säkerhet gällande, brand, inbrott eller vattenskador. Vissa företag erbjuder enbart magasinering av bokföringshandlingar men andra företag erbjuder flera typer av förrådstjänster.